Centralny System Logów

 • Zajmuję się również wdrażaniem autorskiego, Centralnego Systemu Logów LoginOS.
  Obecnie jest on zaprogramowany do audytu serwerów Microsoft Windows Server, Active Directory i zasobów sieciowych z podziałem na daną domenę. Istnieje również możliwość rozbudowania go o logi systemów Linux/Unix.
 • Dzięki oprogramowaniu LoginOS, można szybko dokonać audytu działań:
  • Administratorów i kont serwisowych:
   • Stworzenie, usunięcie, włączenie, wyłączenie kont użytkowników.
   • Stworzenie, skasowanie, modyfikacja grup w Active Directory.
   • Zmian wykonanych w danych atrybutach Active Directory.
   • Zmian uprawnień w dostępie do zasobów sieciowych wybranych serwerów DFS.
  • Użytkowników:
   • Przyczyny blokad konta domenowego, wraz z podaniem nazwy lub numeru IP komputerowego stanowiska pracy lub serwera, z którego wysyłane zostano błędne poświadczenie.