FUNBIT - Usługi Informatyczne

Rozwiązania dla Twojej Firmy

Active Directory

Konfigurowanie: polityk GPO, serwerów DNS, DHCP, dostępu sieciowego DFS.
Tworzenie automatyzujących pracę skryptów PowerShell.

Tworzenie Stron Internetowych

WordPress, HTML3 + CSS3, PHP, Tworzenie Pluginów.

Responsywne Projekty

Implementacje wykonuję zgodnie ze standardami programistycznymi i dbam o odpowiednią prezentacji na różnych platformach programowych.

Projektowanie Stron Internetowych

Tworzenie Internetowych
Baz Danych z wygodnym GUI

Wartości Firmy

Ważne są dla mnie Wartości wyznawane przez Twoją Firmę

Zapraszam do współpracy
nad Twoim nowym Projektem